Logo: Gminazabór

News box

Planowane wyłączenia prądu

Zebranie Wiejskie w Łazie

Wójt Gminy Zabór zwołuję Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 28 lutego 2018r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Łazie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.
 
 

Najbliższy dyżur prawnika odwołany!

Informujemy, że w dniu 14 lutego br. nie będzie dyżuru prawnika świadczącego bezpłatne porady dla mieszkańców gminy Zabór. Termin dyżuru został przełożony i odbędzie się 21 lutego (tj. środa).

Psy do adopcji

Poszukujemy opiekunów  dla czterech psów rasy mieszanej. Pieski są radosne, spokojne i ufne w stosunku do ludzi. Osoba, która przygarnie psa na własność otrzyma comiesięczną kwotę w wysokości 100 zł wypłacaną przez okres 6 miesięcy.
 
Jeśli jesteś zainteresowany przyjęciem psa pod opiekę zadzwoń tel.068 321 83 07 lub zgłoś się do Urzędu Gminy Zabór pokój nr 26
 

Przypominajka

Przypominamy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne wskazane w Regulaminie, pochodzące z nieruchomości leżących na terenie gminy Zabór i objętych systemem zagospodarowania odpadami.
W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, elementy tapicerki, itp., itd.)
  • zmieszane odpady komunalne;
  • odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną.   

Zebranie Wiejskie w Czarnej

Sołtys Sołectwa Czarna, zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 27 lutego 2018r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Czarnej.
 

Walne zebranie w Czarnej

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Czarnej zaprasza wszystkich członków na walne zebranie, które odbędzie się 20 marca ( wtorek) 2018r. o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej w Czarnej.
 

Wyprawa "Coolturowa" do Poznania z SMC

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CZARNEJ zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Zabór i Gminy Otyń na czwartą „Coolturową” wyprawę do Poznania w ramach projektu „ABC… COOLTURA”.
Szczegóły na plakacie:
 
 
 

Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych

Wójt Gminy Zabór zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów  wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do uczestnictwa w  komisjach konkursowych, które zostaną powołane do opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2018.
W myśl art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., w pracach komisji konkursowej  nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, biorące udział w konkursie.
Zgłoszenia do komisji przyjmowane są do dnia 23 lutego 2018 w formie pisemnej.

Porozmawiajmy o wychowaniu!

Gminna Biblioteka w Zaborze zaprasza 22 lutego br. o godz. 18.00. na spotkanie autorskie z Jerzym Krzysicą. Spotkanie dla rodziców połączone z promocją książek o wychowaniu dzieci. 
Szczegóły na plakacie :
1 2 3 4 5 6 ... 29