Logo: Gminazabór

News box

Ogłoszenie

 • 04-02-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Wójt Gminy Zabór ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:
 
 
 • WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
 • EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA,
 • WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY,
 • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM,
 • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
 • KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO,
 • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
 • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,
 • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ.
Szczegóły poniżej
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją