News box

NABÓR WNIOSKÓW NA BEZPŁATNE USUWANIE AZBESTU

  • 13-05-2021
  • Autor: Iwona Adamiak
NABÓR WNIOSKÓW NA BEZPŁATNE USUWANIE AZBESTU
 
                                                                     
 
 
 
                Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku z informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w 2021 roku ponownie planujemy usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Zabór. Prace będą wykonywane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach tego Programu.
Wybrana przez Gminę Zabór firma budowlana będzie wykonywała prace polegające na demontażu pokryć dachowych i transporcie powstałych odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich utylizacji. Prace te będą wykonywane prawdopodobnie w miesiącu lipcu bądź sierpniu bieżącego roku. Będzie również możliwość oddania płyt azbestowo - cementowych zmagazynowanych na posesjach.
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych z eternitu w tym roku, zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Gminy Zabór w terminie do 21 maja 2021 roku.
Informujemy, że prace polegające na demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił jedynie koszty nowego pokrycia dachu we własnym zakresie.
           Mieszkańcy, którzy zgłoszą chęć skorzystania z demontażu azbestu, w terminie późniejszym (do 10 czerwca 2021 roku) zobowiązani będą dostarczyć do wniosku - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone przez Starostwo. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełnienia tego dokumentu i potrzebnych załączników, można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Zabór pod numerem tel. 68 321 83 12.
 
FORMULARZE DO POBRANIA:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją