Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

Uwaga ! zmiana terminu zebrania wiejskiego w Dąbrowie

Uwaga zmiana terminu zebrania wiejskiego
Z powodu choroby Sołtysa Sołectwa DĄbrowa,  zmianie ulegnie  termin Zebrania Wiejskiego zaplanowanego na 27 września 2022r. .
Nowy termin Zebrania Wiejskiego to 29 września 2022r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
Porządek obrad Zebrania pozostaje bez zmian.

DODATEK ENERGETYCZNY NA: PELLET, BIOMASĘ, OLEJ OPAŁOWY, DREWNO KAWAŁKOWE, LPG

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Zabór przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel. Wnioski o dodatek należy składać do samorządu właściwego według miejsca zamieszkania. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.
 
Nowe przepisy w obowiązującej ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zakładają, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.
Co to oznacza?
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Zgodnie z nowym prawem pomoc finansową otrzymają gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ciepła jest pellet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG lub olej opałowy. Pieniądze przysługują wyłącznie na jedno źródło ciepła wskazane w zgłoszeniu do centralnej ewidencji emisyjności budynków jako główne.
Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel?
3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:
  • kocioł na pellet drzewny
  • lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.
W przypadku głównego źródła ciepła na:
  • drewno kawałkowe dodatek wynosi - 1 tys. zł,
  • dla ogrzewania na LPG wynosi - 500 zł,
  • olej opałowy - 2 tys. zł.
Pomoc otrzymają także tzw. odbiorcy wrażliwi, np. szkoły, przedszkola, instytucje społeczne, ośrodki kultury. Będzie im przysługiwało pokrycie do 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.
 
Dokumenty do pobrania
 

Podstawa prawna
  1. USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967)
  2. Rozporządzenie Ministra Klimtu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła( Dz.U. poz. 1974)

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór, 28 września 2022 roku o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze przy ul. Lipowej 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.    
 

Głośna próba syren alarmowych.

Informujemy, że w czwartek 22 września 2022 r. w godz.12.00 - 12.30  na terenie Powiatu Zielonogórskiego odbędzie się głośna próba syren alarmowych obrony cywilnej.
Nadany będzie o godz.12.00 sygnał "ogłoszenie alarmu" – ciągły modulowany dźwięk syren w okresie 3 minut a następnie ,,odwołanie alarmu” – dźwięk ciągły trwający 3 minuty godz.12.30.
Jednocześnie informujemy, że jest to sygnał treningowo-szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania oraz zapoznanie ludności z sygnałami Obrony Cywilnej.

Ankieta

Na prośbę LGD Między Odrą a Bobrem, udostępniamy ankietę dotyczącą Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania MOaB na lata 2023-2027.
 
 

Planowane wyłączenie prądu-Droszków.

Planowane wyłączenie prądu w dniu: 2022-09-20, w godzinach: 08:30 - 12:30 w miejscowości Droszków: ul. Ceglana od 5 do 11 (nieparzyste), od 13 do 17, działka 242/27, Kalinowa 1, 3, 11, działka 335/21, Piaskowa 13, działka 55/29

Zaproszenie na wyjazd do winnicy

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zaprasza na wyjazd do "Winnicy na Leśnej Polanie"

Zaproszenie na rejs statkiem.

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zaprasza na rejs statkiem Laguna po Odrze. Szczegóły na plakacie.

Zaproszenie na widowisko kostiumowe

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zaprasza wszystkich na widowisko kostiumowe w plenerze " Zdarzyło się na Kobelce". Szczegóły na plakacie.

Dyżury w punkcie konsultacyjnym

Informujemy, że w najbliższych dniach odbędą się dyżury w punkcie konsultacyjnym, w którym przyjmować będą pedagodzy.
Najbliższe dyżury odbędą się:

1. 16.09.2022 r. - Zabór (budynek Urzędu Gminy, pok. nr 1), ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór w godz. 15:00-17:00
2. 20.09.2022 r. - Droszków (budynek Świetlicy Wiejskiej), ul. Porzeczkowa 2, 66-003 Droszków, w godz. 15:30-17:30.
1 2 3 4 5 6 ... 189