Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Zabytki

Zabytki

 • 28-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
Milsko – Kościół Św. Jadwigi – nr rejestru 303
 • Jest najstarszy zabytkiem w gminie. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1376 r. Powstał w XVIII w. być może na zrębach poprzedniej budowli.
 • Jednonawowy z nieco węższym, trójbocznie zakończonym prezbiterium, do którego od północy przylega zachrystia.
 • Neogotycka wieża pochodzi z XIX w. Z wcześniejszego okresu z 1583 r. pochodzą dekoracyjne kute drzwi świątyni oraz renesansowa chrzcielnica.
 • Wystrój świątyni tworzy styl barokowy, bogato zdobione ołtarze i ambona.
                                                                                                                                    
 
 
Zabór – Pałac z zabudowaniami gospodarczymi – nr rejestru 25 oraz park pałacowy nr rejestru 24
 • W Zaborze najstarszą budowlą zespołu jest pałac zbudowany po 1677 roku staraniem ówczesnego właściciela Zaboru H. Dűnwalda.
 • Pałac w Zaborze prezentuje typ wczesnobarokowej rezydencji francuskiej i jest jedynym zachowanym tego rodzaju przykładem w XVII wiecznej architektury Śląska.
 • Zbudowany jest jako trzyskrzydłowa siedziba zamknięta z czwartego boku arkadową galerią z tarasem oraz dziedzińcem, otoczonym sześcioma oficynami.
 • Obecnie w Pałacu mieści się Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży.
                                                                                                                                   
 
 
Przytok – Kościół Wniebowzięcia NMP – nr rejestru 52
 • Klasycystyczny kościół z 1776-1778 r.
 • Murowany z kamienia i cegły o trójbocznym zamknięciu od strony ołtarzowej
 • Obiekt z dwoma piętrowymi przedsionkami wysokości nawy na osi poprzecznej oraz zachrystią i kruchtą na osi podłużnej.
 • Stropy i wiązania dachu drewniane.
 • Wyposażenie architektoniczne to boniowana wieża i obramowania okienne.
 • Ostatnio wykonano w kościele gruntowny remont wnętrza oraz pokrycia dachowego oraz elewacji.
                                                                                                                                    
 
 
Przytok – Pałac w zespole pałacowo-parkowym – nr rejestru 3183
 • Neorenesansowy pałac, o bogatym wystroju architektonicznym, zbudowany po wielu przekształceniach w latach 1864-1867.
 • Założenie pałacowe rozplanowane jest w centralnej części wsi, usytuowane w dość głębokiej dolinie, przeciętej ciekiem wodnym.
 • Przy nim znajduje się park krajobrazowy, założony w 1792 r. z wielogatunkowym drzewostanem i okazałymi pomnikami przyrody.
 • Obecnie w pałacu mieści się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Wstęp na teren zespołu jest wolny i jego wnętrza są udostępniane dla zwiedzających.
 • Od wielu lat ośrodek wykazuje dużą otwartość dla przyjezdnych z zewnątrz, jest miejscem spotkań i imprez kulturalnych i artystycznych.