Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo,  
 
serdecznie zapraszamy mieszkańców Zielonej Góry oraz Gmin Czerwieńsk i Zabór do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym na temat funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej) na terenie Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). W skład ZNOF wchodzą gminy: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór.
 
Spotkanie rozpocznie się 26.01.2023 r. (czwartek) o godz. 17:00, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera przy ul. Francuskiej 10 w Zielonej Górze. Przewidywany czas trwania spotkania to 3 godziny. 
 
Jeżeli:
 • Zauważyłeś, że w Twojej okolicy zbyt rzadko kursują autobusy.
 • Chciałbyś bezpiecznie jeździć po mieście rowerem, ale brakuje ścieżek rowerowych, przez co musisz korzystać z ruchliwej ulicy wspólnie z samochodami.
 • Opowiadasz się za tanim, komfortowym i ekologicznym transportem publicznym.
 • W trakcie dojazdu do pracy musisz korzystać z niewygodnych przesiadek.
 • Lubisz chodzić pieszo, ale po drodze napotykasz wiele niebezpiecznych miejsc, nieprzystosowanych do ruchu pieszego.
 • Masz inne uwagi dotyczące poruszania się po mieście i dojazdów do niego – samochodem, koleją, rowerem, autobusem czy innym środkiem transportu.
 
…koniecznie przyjdź na spotkanie. Twój głos jest dla nas niezwykle ważny!
 
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z ideą planów zrównoważonej mobilności oraz potencjalnymi korzyściami wynikającymi z ich realizacji. Będzie to także okazja do wyrażenia swojej opinii na temat obecnej sytuacji mobilnościowej, specyfiki i uwarunkowań codziennych podróży po obszarze Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, preferencji transportowych oraz potrzeb dotyczących wyboru środka transportu. Warsztaty zostaną zrealizowane w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
Zachęcamy do uczestnictwa, aby pomóc w rozwoju zrównoważonej mobilności w Zielonej Górze oraz okolicznych gminach!
 
Zapraszają:
 
 
Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielonej Góry
 
Piotr Iwanus
Burmistrz Czerwieńska
 
Robert Sidoruk
Wójt Gminy Zabór
 
 
Adrian Furgalski
Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR (spółki wykonującej Plan)
DODATKOWE INFORMACJE 
 
 
O PROJEKCIE: 
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) ma charakter strategii długoterminowej, w której przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy określają problemy transportowe na danym obszarze i wypracowują wspólne rozwiązania zapewniające wszystkim obywatelom takie opcje transportowe, które umożliwią dostęp do celów podróży i usług, poprawią stan bezpieczeństwa, przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji energii, a także poprawią wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów. Efektem wprowadzenia rozwiązań Planu będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym, co przełoży się na krótszy czas podróży, poziom komfortu oraz podniesienie atrakcyjności i jakości miejsc zamieszkania na terenie ZNOF, z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.  
 
Obszar objęty opracowaniem – Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny  
DLACZEGO TO WAŻNE? 
 
Zielona Góra i Nowa Sól to miejsca pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne. Każdego dnia setki osób przemieszcza się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów czy miejsc rekreacji i kultury. Dlatego, zgodnie z nowym podejściem do planowania mobilności, odbywa się ono w ramach większych obszarów, składających się z co najmniej kilku gmin tworzących tzw. obszary aglomeracyjne, czyli tereny, które są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. W planowaniu mobilności bierze się również pod uwagę kwestie przestrzenne i środowiskowe, np. wskazuje się, gdzie powinna powstawać nowa zabudowa, tak, żeby nie pogarszała stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie zapewniała nowym mieszkańcom dobre warunki w codziennych podróżach do pracy, szkoły i usług. Odróżnia to PZMM od typowych opracowań transportowych, które skupiają się jedynie za zagadnieniach komunikacyjnych i są ograniczone do obszaru danego miasta lub gminy.  
 
PZMM dotyczy wiec mieszkańców wszystkich gmin ZNOF – np. w zakresie częstotliwości kursowania autobusów regionalnych i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych w zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości czy integracji różnych środków transportu, w tym publicznych i prywatnych w całym obszarze. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są wspierane przez Komisję Europejską, a ich opracowanie i wdrażanie będzie jednym z warunków otrzymania dofinansowania z UE na inwestycje mobilnościowe. 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych sprawie proponowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zabór na lata 2023-2029.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

 • 12-12-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
KONSULTACJE SPOŁECZNE  DOT. WPROWADZENIA POŁĄCZEŃ KOMUNIKACJI MZK ORAZ PROJEKT ZMIANY POŁĄCZEŃ W MIEJSCOWOŚCI PRZYTOK.
 
KONSULTACJE W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI ( OSADY ) GĘSIN
 
Wójt Gminy Zabór zaprasza mieszkańców miejscowości Zabór do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zniesienia nazwy miejscowości (osady) Gęsin.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 8 do 23 lutego 2021r. do godz. 1530.
Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:
 1. w Urzędzie Gminy Zabór,
 2. w skrzynce podawczej zamieszczonej przy wejściu do urzędu gminy,
 3. w  wersji elektronicznej formie skanu na adres  e-mail: e-mail .
 4. w formie skanu za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePuap: m1736syest.
Ankieta konsultacyjna dostępna będzie:
 1. na stronie internetowej Gminy Zabór www.gminazabor.pl  (w aktualnościach),
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabór (w zakładce Konsultacje),
 3. w Urzędzie Gminy Zabór ul. Lipowa 15,
 4. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze.
Warunkiem udziału mieszkańców  miejscowości Zabór w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.
Przedstawienie wyników konsultacji nastąpi w terminie do 26 lutego 2021 poprzez zamieszczenie ich  na:
 1. stronie internetowej Gminy Zabór,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabór,
 3. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabór,
 4. tablicach ogłoszeń w miejscowości Zabór.
 

Protokół z konsultacji przeprowadzonych w dni 27 listopada 2018r. w miejscowości Przytok w sprawie wprowadzenia połączeń MZK oraz zmiany połączeń linii PKS w miejscowości Przytok

 • 12-12-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W linku poniżej znajduje się Protokół z konsultacji przeprowadzonych w dni 27 listopada 2018r. w miejscowości Przytok w sprawie wprowadzenia połączeń MZK oraz zmiany połączeń linii PKS w miejscowości Przytok