Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

PRZERWA URLOPOWA

                                       Szanowni Mieszkańcy!
 
                                                                          W związku z okresem urlopowym
                                                                     w dniach od 31 lipca do 13 sierpnia br.
                                           Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.
                                                                                 Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
                                                                                                                                                               Wójt Gminy Zabór
 
                                                                                                                                                                 /-/ Robert Sidoruk

PSZOK NIECZYNNY

PSZOK - PRZERWA URLOPOWA

W wielką sobotę PSZOK zamknięty

Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK

 • 22-02-2022
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Jak już informowaliśmy w grudniowym Plotołamaczu, w związku z rosnącą ilością odpadów przywożonych do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u, aby uniknąć deponowania odpadów, przez osoby, firmy i instytucji niepartycypujące w kosztach utrzymania punktu, wprowadzamy nowe zasady przyjmowania odpadów. W tym celu przygotowany został nowy regulamin jego działania przyjęty Uchwałą NR XXXIV.229.2021 Rady Gminy Zabór z dnia 20 grudnia 2021 r.
 
Nowe zasady funkcjonowania gminnego PSZOK-u przy ul Kwiatowej w Zaborze obowiązywać będą od 3 marca 2022 roku.
 
Najważniejsze zmiany to:
 • konieczność osobistego stawienia się w PSZOK właściciela nieruchomości wraz z odpadami;
 • konieczność okazania na wezwanie pracownika obsługującego PSZOK dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego, że odpady przywiezione są przez osobę do tego uprawnioną, tj.:
- od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej - dowód uiszczenia opłaty za odbiór odpadów na konto Urzędu Gminy w Zaborze za poprzedni miesiąc z widocznym adresem zamieszkania,
- od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej - dowód uiszczenia czynszu w zabudowie wielorodzinnej za poprzedni miesiąc;
 • w przypadku nieokazania na wezwanie wskazanych dokumentów pracownik obsługi PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.
 
W cellu  weryfikacji osób przywożących odpady, przy szlabanie będzie znajdował się pracownik dokonujący kontroli. Osoba negatywnie zweryfikowana nie będzie wpuszczona na teren PSZOK. Przyjeżdzające auta będą wpuszczane pojedynczo.  
 
PRZYPOMINAMY
 
 
Godziny otwarcia:
czwartek w godz. 08:00 – 16:00
sobota w godz. 10:00 – 16:00
 
PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane wskazane w Regulaminie jego funkcjonowania. Najczęściej są to: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, bioodpady, opony, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale.
 
W PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane, odpady budowlany zawierające azbest, papę, smołę i wełnę mineralną oraz części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, elementy tapicerki, itd., itp.).
 
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przez PSZOK reguluje Uchwała Nr XXXIV.229.2021 Rady Gminy Zabór z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (link do uchwały)
 

PRZERWA URLOPOWA

 • 01-07-2021
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj

GODZINY OTWARCIA

 • 01-07-2021
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj