Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

PSZOK

Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-przypomnienie

 
Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK - przypomnienie
 
Jak już informowaliśmy w związku z rosnącą ilością odpadów przywożonych do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u zlokalizowanego przy ul Kwiatowej w Zaborze, aby uniknąć deponowania odpadów, przez osoby, firmy i instytucje niepartycypujące w kosztach utrzymania punktu, od 3 marca 2022 roku wprowadzono nowe zasady przyjmowania odpadów.
Nowy regulamin działania PSZOK przyjęto dnia 20 grudnia 2021 r. Uchwałą NR XXXIV.229.2021 Rady Gminy Zabór.
 
Najważniejsze zmiany to:
  • konieczność osobistego stawienia się w PSZOK właściciela nieruchomości (osoby, na którą złożona jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami) wraz z odpadami;
  • konieczność okazania na wezwanie pracownika obsługującego PSZOK dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego, że odpady przywiezione są przez osobę do tego uprawnioną, tj.:
- od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej - dowód uiszczenia opłaty za odbiór odpadów na konto Urzędu Gminy w Zaborze za poprzedni miesiąc z widocznym adresem zamieszkania,
- od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej - dowód uiszczenia czynszu w zabudowie wielorodzinnej za poprzedni miesiąc;
  • w przypadku nieokazania na wezwanie wskazanych dokumentów pracownik obsługi PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.
 
W cellu  weryfikacji osób przywożących odpady, przy szlabanie będzie znajdował się pracownik dokonujący kontroli. Osoba negatywnie zweryfikowana nie będzie wpuszczona na teren PSZOK. Przyjeżdzające auta będą wpuszczane pojedynczo.  
 
PRZYPOMINAMY
 
 
Godziny otwarcia:
czwartek w godz. 08:00 – 16:00
sobota w godz. 10:00 – 16:00
 
PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane wskazane w Regulaminie jego funkcjonowania.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją