Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór”

„Budowa drogi - ul. Polnej wraz z budową odwodnienia oraz oświetlenia drogowego w m. Zabór”

"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wiśniowe”.

                                                             
 
 

„Budowa drogi gminnej - ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gm. Zabór”.

Realizacja zadania „Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór”