Gmina Zabór
Urząd Gminy Zabór
ul. Lipowa 15 66-003 Zabór
tel. (068) 321 83 00 fax (0 68) 3218301
e-mail ugzabor@gminazabor.pl
Godziny Otwarcia
Poniedziałek 7:30-16:00
Wtorek-Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:00

Aktualności

Zabór: Posiedzenie Rady Sołeckiej

Zabór: Posiedzenie Rady Sołeckiej 31-07-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 31.07.2015r. o godz. 18:00 na sali wiejskiej w Zaborze odbędzie się posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Zabór.
Zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy.

przeczytaj całość

...
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze 30-07-2015

Wójt Gminy Zabór ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 068 321 83 00, oraz na stronie BIP Gminy Zabór
Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2015r.

przeczytaj całość

...
ORLIK- plan zajęć

ORLIK- plan zajęć 28-07-2015

Serdecznie zapraszamy na sierpniowe zajęcia sportowe organizowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

przeczytaj całość

...
UWAGA!!! Planowane wyłączenie prądu

UWAGA!!! Planowane wyłączenie prądu 28-07-2015

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Przytok,
informujemy, że dnia 3 sierpnia br. tj w poniedziałek, w godz. od 8:00 do 19:00 nastąpi planowane wyłączenie prądu w m.Przytok na ul. Na Wzgórzu 26, Zbożowa 1,  dz. nr 304/34, 304/14, 304/15, 304/51, 304/52, 304/35, 304/38, 304/45, 304/53, 304/75, 304/80, 304/81, od dz. nr 527/13 do dz. nr 527/20, od dz. nr 527/24, do  dz. nr 527/29;

przeczytaj całość

...
Treningi łódek wyścigowych

Treningi łódek wyścigowych 27-07-2015

Zarząd Koła Wędkarskiego w Zaborze informuje, że w dniach 28-29.07.2015r. na akwenie KŁ Zabór odbędą się treningi łódek wyścigowych.
Spotkanie będzie prowadzone w godz. od 8:00 do 13:00 przez p. Krzysztofa Zarębę.


przeczytaj całość

...
Tarnawa: Zebranie wiejskie

Tarnawa: Zebranie wiejskie 27-07-2015

Uprzejmie informujemy, że w piątek 7.08. br. o godz. 19:00 w sali wiejskiej w Tarnawie odbędzie się zebranie wiejskie.

przeczytaj całość

...
Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego 20-07-2015

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 do 31 sierpnia 2015r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza  lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

przeczytaj całość

...
„Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”

„Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019” 17-07-2015

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że w bieżącym roku rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą „Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”. Opracowanie to dotyczy lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, jak i lasów nie będących własnością Skarbu Państwa i ma służyć do celów statystycznych.

przeczytaj całość

...
Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 06-07-2015

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w roku 2015 będzie można ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podreczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Szczegółowe informacje na stronie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW mija 10 września 2015r.

przeczytaj całość

...
Konsultacje Projektu Strategi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra

Konsultacje Projektu Strategi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra 24-06-2015

Strategia ZIT jest elementem procesu programowania wykorzystania środków Unii Europejskiej. Pojawienie się Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako narzędzia służącego realizacji strategii terytorialnych nakierowanych na zrównoważony rozwój miast wynika z założeń polityki spójności na lata 2014-2020 i szerokiego uwzględnienia w jej ramach wymiaru terytorialnego.

przeczytaj całość

...
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 12-06-2015

Sołectwo Droszków serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane w ramach profilaktyki alkoholowej, prowadzone przez animatora sportu.

przeczytaj całość

...
Mamy laureatów konkursu TRAMPOLINA!

Mamy laureatów konkursu TRAMPOLINA! 21-05-2015

Uprzejmie informujemy, że dotację w programie TRAMPOLINA organizowanym przez Lubuski Związek Organizacji Pozarządowych wygrało Stowarzyszenie Miłośników Czarnej.

przeczytaj całość

...
PONOWNY apel do mieszkańców o obowiązku utrzymywania psów na terenie własnych posesji

PONOWNY apel do mieszkańców o obowiązku utrzymywania psów na terenie własnych posesji 20-05-2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy,
Wójt Gminy Zabór w zawiązku z apelem mieszkańców o interwencję w sprawie dużej liczby psów, stwarzających zagrożenie dla ludzi KOLEJNY RAZ informuje, że do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
Osoby nie stosujące się do powyższych wymogów KARANE BĘDĄ MANDATAMI!!!
 

przeczytaj całość

...
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie 04-05-2015

Szanowni Mieszkańcy,
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM" i LSPS zapraszają mieszkańców gminy  do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

przeczytaj całość

...

"Prosto do funduszy" 21-04-2015

Wraz z 2 kwietnia rozpoczęła się kampania medialna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju mająca na celu promocję portalu internetowego www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

przeczytaj całość

...
Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendia pomostowe

Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendia pomostowe 10-04-2015

O stypendia pomostowe mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy spełnią następujące kryteria:
  • dostaną się na I-szy rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20tys mieszkańców potwierdzone zameldowaniem,
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225zł lub 1400zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku Regulaminu).

 

przeczytaj całość

...
Prośba do Mieszkańców Gminy Zabór

Prośba do Mieszkańców Gminy Zabór 09-04-2015

Wójt Gminy Zabór informuje, że od dnia 10 kwietnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. na terenie Gminy Zabór sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna obiektów celem wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Zabór.

przeczytaj całość

...

"Dobrze traktujesz mniej ryzykujesz" - działania prewencyjne KRUS 09-03-2015

Bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwach rolnych w dużej mierze zależy od świadomości i  postawy ich właścicieli i użytkowników. Oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach, kursach, pokazach i innych działaniach mających na celu przeciwdziałanie tymże wypadkom, a tym samym zmienijszeniu chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych.

przeczytaj całość

...
W dobrej formie na wiosnę!!!

W dobrej formie na wiosnę!!! 25-02-2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia AEROBIKU prowadzone przez doświadczoną trenerkę.

przeczytaj całość

...
Bezpłatne usługi prawne dla Mieszkańców Gminy Zabór

Bezpłatne usługi prawne dla Mieszkańców Gminy Zabór 21-01-2015

Szanowni Państwo,
od 28 stycznia 2015r. w każdą środę miesiąca w godzinach od 1530 do 1630 w Urzędzie Gminy Zabór, pokój 01 na parterze budynku będą udzielane bezpłatne usługi prawne.
 
 Wójt Gminy
/-/ Robert Sidoruk
 

przeczytaj całość

...
Dyżury dzielnicowego w Urzędzie Gminy

Dyżury dzielnicowego w Urzędzie Gminy 14-01-2015

Dzielnicowy to funkcjonariusz policji, którego warto i trzeba znać. To oni są najbliżej spraw mieszkańców i ich  problemów, zadaniem ich jest dbałość o przestrzeganie porządku na terenie naszej gminy.

przeczytaj całość

...
Zarządzanie kryzysowe - komunikat

Zarządzanie kryzysowe - komunikat 29-12-2014

W związku z nienaruszalnym, konstytucyjnym prawem każdego do ochrony przez zagrożeniami związanymi ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych itp. administracja gminna musi zabezpieczyć społeczności lokalnej bezpieczeństwo.

przeczytaj całość

...
Ankieta

Ankieta "Przyjazny Urzędnik"- Interaktywnie 18-12-2014

Szanowni Państwo!
W trosce o spełnienie Państwa wymagań i oczekiwań na temat jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy Zabór, chcemy poznać Państwa opinie. W tym celu sporządziliśmy ankietę do wypełnienia interaktywnie bądź wydrukować i wypełnić długopisem.

przeczytaj całość

...
Skrzynka na listy

Skrzynka na listy 16-09-2014

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór
Uprzejmie informujemy, że na drzwiach wejściowych Urzędu Gminy w Zaborze została umieszczona skrzynka na przesyłki listowe. Umożliwia to naszym mieszkańcom przekazywanie korespondencji także po godzinach pracy urzędu.

przeczytaj całość

...
Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny 17-06-2014

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

przeczytaj całość

...
Film promocyjny

Film promocyjny "Gmina Zabór zaprasza" 15-11-2013

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego p.t. "Gmina Zabór zaprasza"...

przeczytaj całość

Różności


woz.jpg


Gmina Zabór laureatem rankingu Rzeczpospolitej

W lipcu 2009r dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił ranking samorządów które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Raport z V Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego
sprostowanie do raportu


Zobacz film promocyjny:


 

Kalendarium

<sierpień 2015>
PnWtŚrCzPtSoN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Dziś jest:

Przygarnij zwierzaka


Futrzak funduje nam zastrzyk hormonów szczęścia i więzi
Winnica w Zaborze

winnica.jpg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij