Gmina Zabór
Urząd Gminy Zabór
ul. Lipowa 15 66-003 Zabór
tel. (068) 321 83 00 fax (0 68) 3218301
e-mail ugzabor@gminazabor.pl
Godziny Otwarcia
Poniedziałek 7:30-16:00
Wtorek-Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:00

Aktualności

Komunikat - silne burze z gradem

Komunikat - silne burze z gradem 05-05-2015

Szanowni Mieszkańcy!
 
Nawiązując do komunikatów meteorologicznych w sprawie wystąpienia silnych burz uprzejmie  informuję, że na terenie Gminy Zabór prognozuje się również wystąpienie silnych burz z gradem i wiatrów o średniej prędkości do 100 km/h.
Apeluję, aby w tym czasie zabezpieczyć wszystkie sprzęty, które mogłyby zostać poniesione z wiatrem i zagrozić bezpieczeństwu innych ludzi lub mieniu, jak również także wmiarę możliwości w czasie wichury unikać przebywania na zewnątrz.

/-/ Wójt Gminy

Strona Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

przeczytaj całość

...
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór 05-05-2015

Serdecznie zapraszamy na majowe zajęcia sportowe organizowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

przeczytaj całość

...
Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD Między Odrą a Bobrem

Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD Między Odrą a Bobrem 04-05-2015

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem za pośrednictwem Wójta Gminy Zabór zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym określania założeń i kierunków rozwoju i oczekiwań społeczności lokalnej w ramach opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

przeczytaj całość

...
Starosta Zielonogórski serdecznie zaprasza

Starosta Zielonogórski serdecznie zaprasza 04-05-2015

na spotkanie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020.

przeczytaj całość

...
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie 04-05-2015

Szanowni Mieszkańcy,
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM" i LSPS zapraszają mieszkańców gminy  do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych- majowe spotknie przesunięte na dzień 8 maja 2015r.

przeczytaj całość

...
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie 04-05-2015

Szanowni Mieszkańcy,
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM" i LSPS zapraszają mieszkańców gminy  do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

przeczytaj całość

...
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór,

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór, 30-04-2015

Uprzejmie informujemy, że w przetargu "Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z terenu gm. Zabór w latach 2015-2016" wygrała firma TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk Ołobok, ul. Słoneczna 17, 66-213 Skąpe.
W związku z tym od 1 maja 2015r. powyższa firma będzie świadczyć usługi dotyczące odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Zabór.
Od 2 maja 2015r. będą dostarczane Państwu pojemniki, worki w ilości przysługującej do końca 2015r. oraz nowe harmonogramy.
Firma Tonsmeier Zachód (dawny TEW) będzie odbierać pojemniki wraz z odpadami od 4 maja 2015r. Proszę o wystawienie wszystkich pojemników przed posesję.

przeczytaj całość

...
Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie 30-04-2015

na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Zabór

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 118 z późń. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ZABÓR

o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego polegającego na prowadzeniu niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Zabór w okresie od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r.

przeczytaj całość

...
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór,

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór, 28-04-2015

w Dniu dzisiejszym ukazał się pierwszy egzemplarz Biuletynu Informacyjnego Gminy Zabór. W kawaralniku znajdziecie Państwo informacje dotyczące radnych, sołtysów, bieżących wydarzeń oraz informacje o rozpoczętych i planowanych inwestycjach.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla pierwszego wydania, uczymy się współpracy z redakcją!!

Gazeta bezpłatna, dostępna w Urzędzie Gminy oraz w sklepach na terenie całej gminy.

przeczytaj całość

...
Czarna: majowy- piknikowy weekend

Czarna: majowy- piknikowy weekend 27-04-2015

Sołectwo Czarna, zaprasza serdecznie wszystkie dzieci na PIKNIK z KLAUNEM (na wiejskim placu zabaw) organizowany z okazji Dnia Dziecka, dnia 30.05.2015 r. – Sobota: godz. 16.00-20.00.


W niedzielę, 31.05.2015 r. o godz. 10.30-16.30 PIKNIK RYCERSKI w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Zapisy na wyjazd przyjmowane będą do 11 maja 2015 r u p. Justyny Zakrzewskiej- Woźniak, tel. 600 670 939.

przeczytaj całość

...
10 maja 2015r. Wybory Prezydenta RP

10 maja 2015r. Wybory Prezydenta RP 24-04-2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy! Uprzejmie przypominamy, że już za 2tyg Wybory Prezydenta RP. Wszystkie niezbędne informacje związane z tym wydarzeniem znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/571/WYBORY_PREZYDENCKIE/
 

przeczytaj całość

...

"Prosto do funduszy" 21-04-2015

Wraz z 2 kwietnia rozpoczęła się kampania medialna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju mająca na celu promocję portalu internetowego www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

przeczytaj całość

...
Droszków: Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci

Droszków: Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci 17-04-2015

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe.

przeczytaj całość

...
Zabór do

Zabór do "Sieci najpiękniejszych wsi" 15-04-2015

W poświąteczny wtorek tj. 7 kwietnia 2015r. Sołectwo Zabór gościło na swoim terenie komisję ogólnopolskiego  konkursu „Sieć najpiękniejszych wsi”, wzorowanego na francuskim pomyśle stworzenia zbioru najcenniejszych pod względem dziedzictwa kulturowego i krajobrazu wiejskiego reprezentantów danego regionu lub kraju.

Miejscowość Zabór uplasowała się w  gronie 50 najciekawszych wsi, które w najbliższych miesiącach będą oceniane przez  grupy ekspertów.

przeczytaj całość

...
Kolejne inwestycje w Gminie Zabór

Kolejne inwestycje w Gminie Zabór 13-04-2015

Ruszyły prace budowlane związane z remontem drogi gminnej Nr 007011F w m. Milsko

przeczytaj całość

...
Komunikat dla osób wynajmujących lokale w celu nielegalnego urządzania i prowadzenia gier na automatach

Komunikat dla osób wynajmujących lokale w celu nielegalnego urządzania i prowadzenia gier na automatach 13-04-2015

Komunikat Izb Celnych dot. nielegalnego urządzania i prowadzenia gier na automatach.

przeczytaj całość

...
Uwaga konkurs:

Uwaga konkurs: "Policjant, który mi pomógł" 13-04-2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ogłosiło kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

przeczytaj całość

...
Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendia pomostowe

Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendia pomostowe 10-04-2015

O stypendia pomostowe mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy spełnią następujące kryteria:
  • dostaną się na I-szy rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20tys mieszkańców potwierdzone zameldowaniem,
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225zł lub 1400zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku Regulaminu).

 

przeczytaj całość

...
SKP Kisielin ogłasza nabór do szkółki piłkarskiej w Starym Kisielinie.

SKP Kisielin ogłasza nabór do szkółki piłkarskiej w Starym Kisielinie. 10-04-2015

Zajęcia odbywają się cały rok w okresie letnim na boisku ORLIK i nowo wybudowanym boisku trawiastym w Starym Kisielinie, w okresie zimowym na sali gimnastycznej PSP w Starym Kisielinie i PG w Drzonkowie.
Organizowane są obozy piłkarskie w okresie ferii zimowych i wakacji.
Drużyny biorą udział w rozgrywkach ligowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
Zapraszamy dzieci z klas 0-I, II-III, IV-V.
Zapraszamy rodziców do współpracy z klubem, bo tylko w konsultacji z rodzicami działania nasze będą spełniały oczekiwania dzieci.
Wszelkie  informacje na
http://skpkisielin.futbolowo.pl/,  jak też u animatorów  Orlika w Starym Kisielinie.
Kontakt 691 018 501 lub 511 586 839.

przeczytaj całość

...
Prośba do Mieszkańców Gminy Zabór

Prośba do Mieszkańców Gminy Zabór 09-04-2015

Wójt Gminy Zabór informuje, że od dnia 10 kwietnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. na terenie Gminy Zabór sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna obiektów celem wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Zabór.

przeczytaj całość

...
Uwaga producenci rolni – zmiana stawek dopłat !!!

Uwaga producenci rolni – zmiana stawek dopłat !!! 09-04-2015

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
(Dz. U. 2015 r., poz. 485).

przeczytaj całość

...
KONKURS: Lubuski Laur Oświaty

KONKURS: Lubuski Laur Oświaty 27-03-2015

Sejmik Województwa Lubuskiego już po raz trzynasty organizuje konkurs pod nazwą Luuski Laur Oświaty, mający na celu uhonorowanie osób, które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego.

przeczytaj całość

...
Nauczyciele z grona pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze laureatami ogólnopolskiego konkursu :)

Nauczyciele z grona pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze laureatami ogólnopolskiego konkursu :) 16-03-2015

Troje nauczycieli z grona pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy Zespole Szkół w Zaborze zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu „Nasz Projekt eTwinning 2015”. Nagrodzone osoby to: mgr Marzena Ciok, mgr Beata Wodzak (obie za projekt „Bee my friend”) oraz mgr Monika Mojsiejonek (za projekty „Bee my friend” i „TwinBridges”).

przeczytaj całość

...

"Dobrze traktujesz mniej ryzykujesz" - działania prewencyjne KRUS 09-03-2015

Bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwach rolnych w dużej mierze zależy od świadomości i  postawy ich właścicieli i użytkowników. Oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach, kursach, pokazach i innych działaniach mających na celu przeciwdziałanie tymże wypadkom, a tym samym zmienijszeniu chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych.

przeczytaj całość

...
Uwaga Mieszkańcy Sołectwa Droszków

Uwaga Mieszkańcy Sołectwa Droszków 06-03-2015

Od 1 kwietnia 2015r zmienia się rozkład jazdy autobusów MZK. Zmiana dotyczy linii nr„25”.


przeczytaj całość

...
Wójt Gminy Zabór podpisał SCHETYNÓWKĘ

Wójt Gminy Zabór podpisał SCHETYNÓWKĘ 04-03-2015

Od września 2014 można było składać wnioski na dofinansowanie budowy i remontu dróg w ramach kolejnej edycji  „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W ramach programu- Rząd na dotacje w 2015r przeznaczył ponad 1mld zł. 38mln zł ma trafić do województwa lubuskiego.

Gminy mogły otrzymać środki na finansowanie jednego projektu, natomiast powiaty ziemskie i  miasta na prawach powiatu- dwa zadania.

przeczytaj całość

...
Uwaga Mieszkańcy Sołectwa Droszków

Uwaga Mieszkańcy Sołectwa Droszków 02-03-2015

Sołtys Wsi Droszków zaprasza serdecznie wszystkie dzieci w wieku od 9 do 15lat na bezpłatne zajęcia taneczne.

przeczytaj całość

...
W dobrej formie na wiosnę!!!

W dobrej formie na wiosnę!!! 25-02-2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia AEROBIKU prowadzone przez doświadczoną trenerkę.

przeczytaj całość

...
Sołectwo Przytok: rozpoczęła się kolejna inwestycja finansowana ze środków UE

Sołectwo Przytok: rozpoczęła się kolejna inwestycja finansowana ze środków UE 25-02-2015

Przytok, to obecnie największy plac budowy w Gminie Zabór. Poza budową pola golfowego, modernizacją stawu, ruszyły właśnie prace budowlane związane z wymianą odcinka sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Janowska- Kisielińska- Lubuska.

przeczytaj całość

...
Fotowoltaika pod hasłem „Pozwól słońcu zarobić na swoją emeryturę”

Fotowoltaika pod hasłem „Pozwól słońcu zarobić na swoją emeryturę” 21-02-2015

W czwartek  19.02.2015r, w Szkole Podstawowej w Zaborze, odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z firmą Konsulto s.c. – dostawcą i projektantem indywidualnych rozwiązań fotowoltaicznych.

przeczytaj całość

...
Przytok: ruszyły pierwsze inwestycje planowane na 2015r.

Przytok: ruszyły pierwsze inwestycje planowane na 2015r. 17-02-2015

12.02.2015r. rozpoczęte zostały prace modernizacyjne stawu w Przytoku.
W nawiązaniu do ogłoszonego 11.01.2015r przetargu nieograniczonego, oferty złożyło 6 firm. Głównym kryterium wyboru była kwota oferowanych usług oraz (ze względu na konieczność wykorzystania środków z pomocy Unii Europejskiej) czas wykonania robót.

przeczytaj całość

...
Komunikat Agencji Rynku Rolnego do producentów owoców i warzyw

Komunikat Agencji Rynku Rolnego do producentów owoców i warzyw 16-02-2015

Agencja Rynku Rolnego uruchamia III transzę wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Komunikat_ARR_wsparcie-dla-rolnikow

przeczytaj całość

...
Ruszyła II edycja konkursu

Ruszyła II edycja konkursu "Trampolina- regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" 16-02-2015

12.02.2015r w Urzędzie Gminy Zabór odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu " Trampolina- regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich".

Spotkanie poprowadził Romuald Malinowski- Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Udział w nim wzięły organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Zabór.
Celem było omówienie merytorycznych i formalnych zagadnień dot. II edycji projektu.

przeczytaj całość

...
Apel do mieszkańców o obowiązku utrzymywania psów na terenie własnych posesji

Apel do mieszkańców o obowiązku utrzymywania psów na terenie własnych posesji 09-02-2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy,
Wójt Gminy Zabór w zawiązku z apelem mieszkańców o interwencję w sprawie dużej liczby psów, stwarzających zagrożenie dla ludzi informuje, że do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
 

przeczytaj całość

...
Bezpłatne usługi prawne dla Mieszkańców Gminy Zabór

Bezpłatne usługi prawne dla Mieszkańców Gminy Zabór 21-01-2015

Szanowni Państwo,
od 28 stycznia 2015r. w każdą środę miesiąca w godzinach od 1530 do 1630 w Urzędzie Gminy Zabór, pokój 01 na parterze budynku będą udzielane bezpłatne usługi prawne.
 
 Wójt Gminy
/-/ Robert Sidoruk
 

przeczytaj całość

...
Dyżury dzielnicowego w Urzędzie Gminy

Dyżury dzielnicowego w Urzędzie Gminy 14-01-2015

Dzielnicowy to funkcjonariusz policji, którego warto i trzeba znać. To oni są najbliżej spraw mieszkańców i ich  problemów, zadaniem ich jest dbałość o przestrzeganie porządku na terenie naszej gminy.

przeczytaj całość

...
Wybory do izb rolniczych

Wybory do izb rolniczych 12-01-2015

Lubuska Izba Rolnicza informuje, że w 2015 roku odbędą się wybory powszechne do izb rolniczych  w związku z zakończeniem IV kadencji.

przeczytaj całość

...
Zarządzanie kryzysowe - komunikat

Zarządzanie kryzysowe - komunikat 29-12-2014

W związku z nienaruszalnym, konstytucyjnym prawem każdego do ochrony przez zagrożeniami związanymi ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych itp. administracja gminna musi zabezpieczyć społeczności lokalnej bezpieczeństwo.

przeczytaj całość

...
Ankieta

Ankieta "Przyjazny Urzędnik"- Interaktywnie 18-12-2014

Szanowni Państwo!
W trosce o spełnienie Państwa wymagań i oczekiwań na temat jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy Zabór, chcemy poznać Państwa opinie. W tym celu sporządziliśmy ankietę do wypełnienia interaktywnie bądź wydrukować i wypełnić długopisem.

przeczytaj całość

...
Skrzynka na listy

Skrzynka na listy 16-09-2014

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór
Uprzejmie informujemy, że na drzwiach wejściowych Urzędu Gminy w Zaborze została umieszczona skrzynka na przesyłki listowe. Umożliwia to naszym mieszkańcom przekazywanie korespondencji także po godzinach pracy urzędu.

przeczytaj całość

...
Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny 17-06-2014

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

przeczytaj całość

...
Film promocyjny

Film promocyjny "Gmina Zabór zaprasza" 15-11-2013

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego p.t. "Gmina Zabór zaprasza"...

przeczytaj całość

Różności


woz.jpg


Gmina Zabór laureatem rankingu Rzeczpospolitej

W lipcu 2009r dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił ranking samorządów które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Raport z V Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego
sprostowanie do raportu


Zobacz film promocyjny:


 

Kalendarium

<maj 2015>
PnWtŚrCzPtSoN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Dziś jest:

Przygarnij zwierzaka


Futrzak funduje nam zastrzyk hormonów szczęścia i więzi
Winnica w Zaborze

winnica.jpg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij