Gmina Zabór
Urząd Gminy Zabór
ul. Lipowa 15 66-003 Zabór
tel. (068) 321 83 00 fax (0 68) 3218301
e-mail ugzabor@gminazabor.pl
Godziny Otwarcia
Poniedziałek 7:30-16:00
Wtorek-Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:00

Aktualności

Nabór na stanowisko wychowawcy w świetlicy- półkolonii

Nabór na stanowisko wychowawcy w świetlicy- półkolonii 29-06-2015

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze ogłosił konkurs na stanowisko wychowawcy w świetlicy- półkolonii.
Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy Zabór oraz pod nr tel: 68 321 83 06.

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do dnia 2.07.2015r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).
 

przeczytaj całość

...
Zawody wędkarskie dla os. niepełnosprawnych, emerytów i rencistów

Zawody wędkarskie dla os. niepełnosprawnych, emerytów i rencistów 29-06-2015

Zarząd Koła PZW informuje, że dnia 12 lipca br. na Wapnie nr V odbędą się bzawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów z terenu Gminy Zabór.
Zapisy na miejscu od godz. 6:00. Wpisowe nie obowiązuje.

przeczytaj całość

...
ORLIK- plan zajęć

ORLIK- plan zajęć 29-06-2015

Serdecznie zapraszamy na lipcowe zajęcia sportowe organizowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

przeczytaj całość

...
Darmowe jabłka i odzież

Darmowe jabłka i odzież 29-06-2015

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Zabór,
uprzejmie informujemy, że dnia 1.07.2015r. w godz. od 17:00 do 18:00 na sali wiejskiej w Zaborze rozdawana będzie odzież i jabłka osobom wpisanym na listy zasiłkowe.
Serdecznie zapraszamy!

przeczytaj całość

...
Wynik wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Zabór

Wynik wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Zabór 26-06-2015

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Zabór, mieszkańcy wybrali pana Ernesta Malickiego.

przeczytaj całość

...
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra 24-06-2015

Strategia ZIT jest elementem procesu programowania wykorzystania środków Unii Europejskiej. Pojawienie się Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako narzędzia służącego realizacji strategii terytorialnych nakierowanych na zrównoważony rozwój miast wynika z założeń polityki spójności na lata 2014-2020 i szerokiego uwzględnienia w jej ramach wymiaru terytorialnego.

przeczytaj całość

...

Nasi PILKARZE wspierają akcję: Pokażmy Rakowi Piersi Różową Kartkę Życia 18-06-2015

Prezentujemy kilka zdjęć z III dnia pilki nożnej.

przeczytaj całość

...
Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Komunikat Agencji Rynku Rolnego 18-06-2015

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 25.06.2015r. mija termin składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego.

przeczytaj całość

...
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 12-06-2015

Sołectwo Droszków serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane w ramach profilaktyki alkoholowej, prowadzone przez animatora sportu.

przeczytaj całość

...
Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych 03-06-2015

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formy składania wniosków znajdą Państwo na stronie PSG

przeczytaj całość

...
Konsultacje społeczne nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2015-2023

Konsultacje społeczne nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2015-2023 01-06-2015


 
Szanowni Państwo!
W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2015 - 2023, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Państwa udział pozwoli na rozpoznanie kluczowych problemów gminy i zwrócenie, w tworzonym właśnie dokumencie, szczególnej uwagi na rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze jej mieszkańców. Licząc na współpracę zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.
 

przeczytaj całość

...
Polska wieś- dziedzictwo i przyszłość

Polska wieś- dziedzictwo i przyszłość 25-05-2015

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 SIERPNIA 2015 R.

Szczegóły w załączniku

przeczytaj całość

...
Mamy laureatów konkursu TRAMPOLINA!

Mamy laureatów konkursu TRAMPOLINA! 21-05-2015

Uprzejmie informujemy, że dotację w programie TRAMPOLINA organizowanym przez Lubuski Związek Organizacji Pozarządowych wygrało Stowarzyszenie Miłośników Czarnej.

przeczytaj całość

...
PONOWNY apel do mieszkańców o obowiązku utrzymywania psów na terenie własnych posesji

PONOWNY apel do mieszkańców o obowiązku utrzymywania psów na terenie własnych posesji 20-05-2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy,
Wójt Gminy Zabór w zawiązku z apelem mieszkańców o interwencję w sprawie dużej liczby psów, stwarzających zagrożenie dla ludzi KOLEJNY RAZ informuje, że do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
Osoby nie stosujące się do powyższych wymogów KARANE BĘDĄ MANDATAMI!!!
 

przeczytaj całość

...
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie 04-05-2015

Szanowni Mieszkańcy,
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM" i LSPS zapraszają mieszkańców gminy  do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

przeczytaj całość

...
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie 04-05-2015

Szanowni Mieszkańcy,
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM" i LSPS zapraszają mieszkańców gminy  do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych- majowe spotknie przesunięte na dzień 8 maja 2015r.

przeczytaj całość

...

"Prosto do funduszy" 21-04-2015

Wraz z 2 kwietnia rozpoczęła się kampania medialna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju mająca na celu promocję portalu internetowego www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

przeczytaj całość

...
Droszków: Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci

Droszków: Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci 17-04-2015

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe.

przeczytaj całość

...
Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendia pomostowe

Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendia pomostowe 10-04-2015

O stypendia pomostowe mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy spełnią następujące kryteria:
  • dostaną się na I-szy rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20tys mieszkańców potwierdzone zameldowaniem,
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225zł lub 1400zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku Regulaminu).

 

przeczytaj całość

...
Prośba do Mieszkańców Gminy Zabór

Prośba do Mieszkańców Gminy Zabór 09-04-2015

Wójt Gminy Zabór informuje, że od dnia 10 kwietnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. na terenie Gminy Zabór sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna obiektów celem wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Zabór.

przeczytaj całość

...

"Dobrze traktujesz mniej ryzykujesz" - działania prewencyjne KRUS 09-03-2015

Bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwach rolnych w dużej mierze zależy od świadomości i  postawy ich właścicieli i użytkowników. Oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach, kursach, pokazach i innych działaniach mających na celu przeciwdziałanie tymże wypadkom, a tym samym zmienijszeniu chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych.

przeczytaj całość

...
Uwaga Mieszkańcy Sołectwa Droszków

Uwaga Mieszkańcy Sołectwa Droszków 02-03-2015

Sołtys Wsi Droszków zaprasza serdecznie wszystkie dzieci w wieku od 9 do 15lat na bezpłatne zajęcia taneczne.

przeczytaj całość

...
W dobrej formie na wiosnę!!!

W dobrej formie na wiosnę!!! 25-02-2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia AEROBIKU prowadzone przez doświadczoną trenerkę.

przeczytaj całość

...
Bezpłatne usługi prawne dla Mieszkańców Gminy Zabór

Bezpłatne usługi prawne dla Mieszkańców Gminy Zabór 21-01-2015

Szanowni Państwo,
od 28 stycznia 2015r. w każdą środę miesiąca w godzinach od 1530 do 1630 w Urzędzie Gminy Zabór, pokój 01 na parterze budynku będą udzielane bezpłatne usługi prawne.
 
 Wójt Gminy
/-/ Robert Sidoruk
 

przeczytaj całość

...
Dyżury dzielnicowego w Urzędzie Gminy

Dyżury dzielnicowego w Urzędzie Gminy 14-01-2015

Dzielnicowy to funkcjonariusz policji, którego warto i trzeba znać. To oni są najbliżej spraw mieszkańców i ich  problemów, zadaniem ich jest dbałość o przestrzeganie porządku na terenie naszej gminy.

przeczytaj całość

...
Zarządzanie kryzysowe - komunikat

Zarządzanie kryzysowe - komunikat 29-12-2014

W związku z nienaruszalnym, konstytucyjnym prawem każdego do ochrony przez zagrożeniami związanymi ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych itp. administracja gminna musi zabezpieczyć społeczności lokalnej bezpieczeństwo.

przeczytaj całość

...
Ankieta

Ankieta "Przyjazny Urzędnik"- Interaktywnie 18-12-2014

Szanowni Państwo!
W trosce o spełnienie Państwa wymagań i oczekiwań na temat jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy Zabór, chcemy poznać Państwa opinie. W tym celu sporządziliśmy ankietę do wypełnienia interaktywnie bądź wydrukować i wypełnić długopisem.

przeczytaj całość

...
Skrzynka na listy

Skrzynka na listy 16-09-2014

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór
Uprzejmie informujemy, że na drzwiach wejściowych Urzędu Gminy w Zaborze została umieszczona skrzynka na przesyłki listowe. Umożliwia to naszym mieszkańcom przekazywanie korespondencji także po godzinach pracy urzędu.

przeczytaj całość

...
Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny 17-06-2014

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

przeczytaj całość

...
Film promocyjny

Film promocyjny "Gmina Zabór zaprasza" 15-11-2013

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego p.t. "Gmina Zabór zaprasza"...

przeczytaj całość

Różności


woz.jpg


Gmina Zabór laureatem rankingu Rzeczpospolitej

W lipcu 2009r dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił ranking samorządów które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Raport z V Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego
sprostowanie do raportu


Zobacz film promocyjny:


 

Kalendarium

<czerwiec 2015>
PnWtŚrCzPtSoN
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Dziś jest:

Przygarnij zwierzaka


Futrzak funduje nam zastrzyk hormonów szczęścia i więzi
Winnica w Zaborze

winnica.jpg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij