Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze informuje, iż w okresie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. przyjmuje wnioski o ustalenie uprawnień do dodatku elektrycznego. Jednorazowy dodatek elektryczny przysługuje dla tych gospodarstw domowych, dla których GŁÓWNE źródło ogrzewania jest zasilane energię elektryczną, w tym pompy ciepła.
Uwaga! Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom zamieszkującym lokale, bądź budynku mieszkalne, w których wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (tzw. fotowoltaiki).
Dodatek nie jest przeznaczony na pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii na oświetlenie mieszkania, zużyciem przez sprzęty agd, rtv czy podgrzaniem wody (CW).
Źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie do 11 sierpnia 2022 r albo po tej dacie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku zgłoszenia źródła ogrzewania po 11 sierpnia 2022 r. w trakcie postępowania nastąpi weryfikacja w formie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez upoważnionych pracowników ośrodka.
Wysokość dodatku wynosi jednorazowo 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł (do wniosku dołącza się wówczas rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 roku przekraczające 5 MWh).
Jeśli organ ustali, że osoba składająca wniosek nie zamieszkuje na terenie gminy pod wskazanym we wniosku adresem, dodatek elektryczny nie zostanie przyznany. Organ weryfikuje przede wszystkim zgodność danych przedstawionych we wniosku z deklaracją złożoną do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a także z informacjami wynikającymi z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym:
-  na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;
- objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek na olej, biomasę, pelet, drewno kawałkowe, gaz LPG).
Dodatek elektryczny zostanie wypłacony w terminie do 31 marca 2023 r na wskazane konto a jego przyznanie nie wymaga wydania decyzji.